Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Rails en Roedes Trading spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Rails en Roedes Trading als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan Rails en Roedes Trading niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Rails en Roedes Trading aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Rails en Roedes Trading bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Rails en Roedes Trading worden gehost. Rails en Roedes Trading is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Rails en Roedes Trading geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je mailen naar info@rails-en-roedes.nl.

Betaalmogelijkheden